Članstvo v SZTK

« Nazaj | Dogodki in novice

Leto je naokrog in v SZTK začenjamo novo sezono treningov,
izobraževanj in tekmovanj.
Skladno s pravilniki SZTK ter sklepom IO SZTK so pogoji
članstva v SZTK za leto 2019 naslednji:

 Članarina za posameznega člana: 10 EUR
 Članarina za posameznega člana zamudnika: 15 EUR
 Pre registracije članov: 10 EUR
 Izdaja nove izkaznice: 10 EUR

Rok za plačilo klubskih in članskih članarin je na
klubskih treningih do prtka, 22. 3. 2019.

Vsak registriran član ima možnost udeležbe na
tekmovanjih in je deležen vseh finančnih ugodnosti
pri aktivnostih Zveze (skupni treningi, seminarji,
subvencioniranih odprav na tekme, zveznih
oblačil, drugo, …). Vsak član je lahko predlagan in
izvoljen, ter opravlja strokovne funkcije v SZTK
(sodnik, trener, vaditelj, …) in hkrati ima pravico
biti voljen v organe SZTK. Vsak registriran član
prejme tudi lično zvezno izkaznico, v kateri se zapišejo
njegovi opravljeni izpiti, udeležba na seminarjih,
strokovni nazivi. Že registriranim članom iz preteklega
leta/let bo SZTK preko matičnih klubov poslala letno
registracijsko nalepko za leto 2019, ki jo nalepite v zvezno izkaznico.

Povezava do te strani

Honour courage beauty spirit

Nazaj na vrh strani.